Özel Güvenlik Sınav Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numaraları

SINAV ÜCRETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1-) Sınav ücretleri, aşağıda belirtildiği şekilde bankaya yatırılarak dekont, sınavdan yaklaşık bir ay önce kurs merkezine teslim edilmelidir.

2-) Dekontlarda sınava girecek kişinin; adı – soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazılı olmalıdır.

3-) Sınav ücretini bizzat yatırmak zorunlu olmayıp bu işlem, yukarıdaki bilgileri vermek suretiyle başka biri tarafından da yapılabilir.

4-) Polis Akademisi Döner Sermaye İşl.Md.lüğü ile Halk Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesi arasında yapılan 18.09.2013 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli protokol ile “özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına katılacak olan adayların yazılı ve uygulamalı sınav ücretleri ve itiraz ücretlerinden işlem başına BSMV dahil 2 TL ücret alınacağı, adayların banka ATM­ İnternet vb. kanallardan yatırmaları halinde herhangi bir ücret alınmayacağının kararlaştırıldığı bildirilmiştir. Öte yandan sınav ücretlerinin yatırıldığına dair kurs merkezlerinden istenen dekontlarda adayların TC no ve isim­ soy isimlerinin okunaklı bir şekilde belirtilmesi zorunluluğu nedeniyle bu şekilde ücretsiz yatırmanın pek de işlevsel olduğu söylenemez.

SINAVA SİLAHLI GİRECEKLER

BANKA ADI VE HESAP NO: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün HALK BANKASI ANKARA­GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına,

IBAN: TR80-0001-2009-3850-0080-0000-14 (40 TL yatacak)

IBAN: TR96-0001-2009-3850-0080-0000-17 (Silahlılar artı olarak 20 TL daha toplam 60 TL yatıracak)

SINAVA SİLAHSIZ GİRECEKLER

BANKA ADI VE HESAP NO: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA­GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına,

IBAN: TR80-0001-2009-3850-0080-0000-14 (40 TL yatacak)

NOT :

  1. Yukarıdaki sınav ücretleri TEMEL, ­YENİLEME tüm sınava girecekler için geçerlidir.
  2. Sınava sadece silah bölümünden sorumlu gireceklerin de yukarıda belirtildiği şekilde iki ayrı hesaba, toplam 60 TL (işlem başına + 2 TL) yatırmaları gerekir.
  3. Sınava ikinci kez girenlerin, mermi vb. ücreti gibi giderler için kurslarıyla görüşmeleri gerekir.