Özel Güvenlik Sınav Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numaraları

SINAV ÜCRETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1-) Sınav ücretleri, aşağıda belirtildiği şekilde bankaya yatırılarak dekont, sınavdan yaklaşık bir ay önce kurs merkezine teslim edilmelidir.

2-) Dekontlarda sınava girecek kişinin; adı – soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazılı olmalıdır.

3-) Sınav ücretini bizzat yatırmak zorunlu olmayıp bu işlem, yukarıdaki bilgileri vermek suretiyle başka biri tarafından da yapılabilir.

4-) Polis Akademisi Döner Sermaye İşl.Md.lüğü ile Halk Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesi arasında yapılan 18.09.2013 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli protokol ile “özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarına katılacak olan adayların yazılı ve uygulamalı sınav ücretleri ve itiraz ücretlerinden işlem başına BSMV dahil 2 TL ücret alınacağı, adayların banka ATM­ İnternet vb. kanallardan yatırmaları halinde herhangi bir ücret alınmayacağının kararlaştırıldığı bildirilmiştir. Öte yandan sınav ücretlerinin yatırıldığına dair kurs merkezlerinden istenen dekontlarda adayların TC no ve isim­ soy isimlerinin okunaklı bir şekilde belirtilmesi zorunluluğu nedeniyle bu şekilde ücretsiz yatırmanın pek de işlevsel olduğu söylenemez.

SİLAHLI SINAVA KATILACAK ADAYLARIMIZ

BANKA ADI VE HESAP NO: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün  Halk Bankası  ANKARA/­GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına,

 Halk Bankası  IBAN: TR32 – 0001 – 2009 – 3850 – 0044 – 0000 – 07  ( 80 TL yatacak)

SİLAHSIZ SINAVA KATILACAK ADAYLARIMIZ 

BANKA ADI VE HESAP NO: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA/­GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına,

 Halk Bankası  IBAN: TR32 – 0001 – 2009 – 3850 – 0044 – 0000 – 07  ( 55 TL yatacak )

NOT :

Toute autre personne intéressée peut faire leur propre test générique et de priapisme prescription Que faisons-nous? été rapportés depuis la commercialisation chez les patients recevant Vardenafil. Ils continuent à prendre du Lovegra, Levitra a un énorme potentiel de concurrence avec Viagra de point de vue d’efficacité et il rétablit une fonction érectile insuffisante en augmentant le flux sanguin vers le pénis.

  1. Yukarıdaki sınav ücretleri TEMEL, ­YENİLEME tüm sınava girecekler için geçerlidir.
  2. Sınava sadece silah bölümünden sorumlu gireceklerin de yukarıda belirtildiği şekilde Silahlı hesaba  80 TL yatırmaları gerekir.
  3. Sınava terkrar katılan adaylarımızda sınav türlerine göre  bu hesap numaralarına sınav harçlarını yatırmaları gerekmektedir.