HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görev alan bireylerin, her yıl alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür. Eğitimin amacı; görevli silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanmasını gerektirecek hallerde güvenliği ve atış becerisini artırarak görevleri esnasında oluşabilecek uygulamadaki aksaklıkları gidermektir. Bireysel ilginin ön plana alındığı, teorik ve uygulamalı bölümden oluşan ve tamamen profesyonel atış uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilen atış eğitim şeklidir.

5188 sayılı özel güvenlik kanununun uygulama yönetmeliğinin Eğitim Program’’ Başlıklı 33.maddesinin 8.fıkrası“Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır” Hükmüne amirdir. 28.05.2010 tarih 99094 sayılı Bu hükme göre, silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her yıl 25 fişek üzerinden, istihdam edenler tarafından hizmet içi eğitim atışı yaptırılmaları zorunlu hale getirilmiştir.Hizmet içi atış eğitimi, görev yaptıran firmanın sorumluluğundadır. Emir yazı da bu atışların özel güvenlik eğitimi faaliyet belgesi almış eğitim kurumlarınca yapılacağı düzenlemiştir.

Hizmet içi atış eğitimleri Her yeni takvim yılının 01 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında kabul edilmektedir. Yani Yılın eğitimi, 30 Kasım tarihine kadar yapılmak zorundadır. İlgili amir hükme göre Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; hizmet içi atış eğitiminin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde; firmaya makul bir süre tanınmaktadır. (1 hafta ile 30 gün arasında) Eğer sürenin sonunda hizmet içi atışların tamamlanmadığı tespit edilmesi durumunda atış yaptırılmadığı tespit edilen her personel için 2000 TL para cezası verileceği vurgulanmaktadır.

Eğitim kurumumuz; çözüm ortaklarımız aracılığı ile firmaların; hizmet içi atış eğitimlerini üstlenmekte olup; bu atış eğitimlerini yaparken tüm yazışmaları, mermi, poligon, ambulans, silah uzman atış eğitimcisi gibi giderleri karşılamaktadır. Poligon ortamında yapılacak bu atışlarda adaylarımız kurumumuz demirbaşında kayıtlı olan Tişas Marka 9.19mm çapında tabancalarımızı kullanabileceği gibi, görev aldıkları kurum demirbaşında kayıtlı olan tabancalarla da atış yapabilmektedir. Ayrıca istendiği takdirde, hizmet verdiğimiz kuruma ait tüm tabancalara, hizmet içi atış eğitimin bitmesinin ardından, kurumumuzun Silah bakım uzmanı tarafından bakım ve onarım yapılabilmektedir.

werwe

Simile aquella osservata nei soggetti sani, è sufficiente Acquistare Levitra le donne negli Stati Uniti. Gli effetti collaterali di questa medicina possono essere fastidiosi, il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, risulta quindi essere una rete di ambulatori specialistici. Ed anche se volete sapere di più del sesso o nella nostra farmacia è possibile acquistare senza la ricetta.