ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAYIT ŞARTLARI

KAYIT ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Silahsız eğitim için; 18 yaşını doldurmuş ve En az sekiz yıllık ilköğretim (ortaokul) mezunu. Silahlı eğitim için; 21 yaşını doldurmuş ve En az Lise veya Dengi okul mezunu olmak.
  3. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  5. Kamu haklarından yasaklı olmamak,
121212

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

silahli
silahsız
yenileme